b_150_100_16777215_00_images_stories_obrazki_walne.jpgDnia 07.10.2007. Roku odbył się IV Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy w Białostockim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.
Po formalnościach statutowych, zatwierdzeniu programu Walnego Zjazdu i udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi przystąpiono do wyboru nowych władz na następną czteroletnia kadencję. Obrady zjazdu toczyły się w atmosferze powagi i zrozumienia. W skład zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego weszły nowe twarze, które w dużej mierze od nie dawna są członkami związku, ale są gwarantami dobrej pracy na rzecz tego stowarzyszenia.W wolnych wnioskach wyrażano się w dobrych słowach o pracy byłego zarządu tym bardziej nowo wybrany zarząd musi postawić sobie jeszcze wyżej poprzeczkę dążąc do jeszcze bardziej efektywnej pracy na rzecz związku. 
 
Zdjęcia z walnego zjazdu